Wereldmilieudag

Wat is wereldmilieudag?

De Verenigde Naties hebben ter gelegenheid van de opening van de conferentie in Stockholm over 'Human Environment' in 1972 een internationale World Environment Day, ofwel wereldmilieudag, ingesteld. Deze dag wordt sindsdien elk jaar op 5 juni gehouden. Hiermee wil de organisatie wereldwijde aandacht voor milieuproblematiek genereren. Daardoor komt er ook meer aandacht voor milieuproblematiek op politiek gebied en kunnen maatregelen worden besproken en uitgevoerd.

De uitvoerende instantie die zich met milieuproblematiek bezighoudt is de UNEP, United Nations Environment Programme. Deze organisatie is gevestigd in Nairobi, Kenia. De UNEP kiest elk jaar een thema voor de wereldmilieudag. Thema's uit voorgaande jaren richtten zich onder andere op: de oceanen, armoede en milieuproblematiek, verwarming van de aarde, zure regen en energiegebruik.

Dit jaar is het thema: contact maken met het 'World Wide Web' van het leven. Hiermee wordt bedoeld dat we proberen om het contact tussen onszelf en alle leven op aarde te ervaren. 'World Wide Web' is natuurlijk ook een verwijzing naar het internet. We kunnen de moderne technologie, waarbij iedereen contact kan maken met iedereen over de hele wereld, ook inzetten ten behoeve van activiteiten voor een gezonder milieu. Door middel van internet en andere moderne communicatiemiddelen kan de bewustwording op milieugebied worden omgezet in actie.

Wereldmilieudag is een dag waarop in veel plaatsen allerlei activiteiten plaatsvinden, zoals 'groene' concerten, lezingen, fietsrally's, bomen planten, schoonmaak- of recyclingacties. Kortom, allerlei activiteiten die ten goede komen aan een gezonder en schoner milieu. Op wereldmilieudag wordt wereldwijd aandacht besteed aan milieuproblematiek in de media: specifieke artikelen in kranten en weekbladen, documentaires op televisie, interviews op de radio. Ook zijn er speciale symposia, conferenties en tentoonstellingen over milieu-onderwerpen.

Elk jaar kiest UNEP twee steden uit die de wereldmilieudag officieel vorm geven. Deze steden nemen als het ware het voortouw op het gebied van activiteiten rondom milieuproblematiek. Dit jaar zijn Torino in Italiƫ en Havana, de hoofdstad van Cuba, aan de beurt. In deze steden wordt op 5 juni een breed scala aan activiteiten gepresenteerd. Klaus Toepfer, de directeur van de UNEP, formuleerde de boodschap van dit jaar als volgt: 'Onze toekomst als mens is onlosmakelijk verbonden met de planten, dieren en ecosystemen op aarde. De aarde voorziet ons van voedsel, water, lucht, medicijnen, bouwmateriaal en bovenal schoonheid die zo belangrijk is voor het voeden van de menselijke ziel.'