Statenvragen over Shell Moerdijk

Statenfractie GroenLinks Brabant grijpt aanbevelingen uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan om stevige vragen te stellen aan de Gedeputeerde Staten.

Shell Moerdijk moet uitstoot gevaarlijke stoffen voorkomen.

Onder voornoemde titel publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 20 april jl. een rapport naar aanleiding van een ‘zwaar ongeval’ “waarbij in de periode tussen 23 november 2015 en 27 januari 2016 bij Shell Moerdijk onopgemerkt ruim 27 ton van de zeer gevaarlijke stof ethyleenoxide in de buitenlucht terecht kwam. Ethyleenoxide is geclassificeerd als ‘zeer zorgwekkende stof’ die bij directe blootstelling kan leiden tot ernstige gezondheidsschade.

Lees alle Statenvragen in het bijgevoegde document.