Klimaatcafé Moerdijk
Va links naar rechts, de gespreksleider Bart Verkade en de sprekers Wieke Bonthuis, Sander Terlouw en Remco Schreuders. © Mariët Kapitein

Impressie klimaatcafé Moerdijk van 18 maart 2019

Op maandag 18 maart werd het Klimaatcafé in De Kristal in Zevenbergen gehouden. Een initiatief van GroenLinks Moerdijk en Water Natuurlijk.

De 30 bezoekers kreeg boeiende verhalen te horen betreffende de thema’s Water, Klimaat en Natuur. Wieke Bonthuis (Water Natuurlijk) vertelde over de taken van het waterschap Brabantse Delta en dan met name de taken in West-Brabant. Het hoogteverschil van 40 meter tussen de gemeente Moerdijk en het gebied tot aan België is een grote uitdaging. Een andere uitdaging voor het waterschap is de waterkwaliteit. De aanwezigheid van medicijnresten, drugsafval en microplastic in het water is een groeiend probleem. Hoeveel moet het waterschap er uit halen? Ook het belang van de Roode Vaart en het openen van de haven kwam ter sprake. Om ons beter voor te bereiden op een toekomst met meer wateroverlast moeten alle gemeenten voor eind van het jaar een klimaat-stresstest uitvoeren. Helaas kon niemand van de aanwezige gemeenteraadsleden haar vertellen wat de uitkomst van deze test in Moerdijk is.

De tweede spreker was Sander Terlouw van Staatsbosbeheer. Hij liet zien hoe het landschap is veranderd door de eeuwen heen en het belang van een wisselwerking tussen zout en zoet water. Door de Haringvliet sluizen open te zetten kunnen vissen, die afhankelijk zijn van zoet water om te paaien verder het land in trekken. Voor Staatsbosbeheer is de vraag: hoe verandert het landschap bij langdurige droogte en in hoeverre past de natuur zich aan?

De laatste spreker, Remco Schreuders bestuurslid Sportvisserij Zuidwest-Brabant en burgerlid PvdA, vertelde over zijn grote hobby; sportvissen. Voor de sportvisserij is schoon, open water en met niet teveel begroeiing heel erg belangrijk. Hij benadrukte dat samenwerking met het waterschap en Staatsbosbeheer noodzakelijk is om de problemen aan te pakken.

Wat alle drie de sprekers met elkaar verbond is het belang van schoon water. Door de klimaatverandering zal er de komende jaren sprake zijn van langere droge periodes wat grote gevolgen heeft voor flora, fauna én de mens. Het aanleggen van waterbuffers kan een uitkomst bieden om in tijden van droogte genoeg water te hebben voor de natuur en de landbouwers. Ook hier ligt nog een mooie taak voor de gemeente Moerdijk.

De avond werd geleid door Bart Verkade, kandidaat Statenlid GroenLinks Brabant, en zelf binnenschipper. Na de pauze werden er door het aanwezige publiek volop vragen gesteld aan de sprekers en ontstond er een levendig gesprek. Kortom: een zeer geslaagde avond.