De strijd van de milieukrijgers

Zaterdag 29 juni 2019 was de dag waarop de opwarming en de verdere vervuiling van de aarde een halt werd toegeroepen. Een team van onverschrokken milieukrijgers verzamelden zich bij de Knip in Zevenbergen om een start te maken met het schoonmaken van dichtgeslibde infrastructurele aderen van aankomend metropool Zevenbergen. Zoals vaak bij een strijd die meerdere jaren zal gaan omvatten, werd het begin gemaakt door een kleine groep mensen met daarbij de stille hoop op een aankomend vliegwieleffect; dat een volgende keer zich meer milieukrijgers zullen aanmelden.

Al het, door de gemeente Moerdijk ter beschikking gestelde oorlogstuig, werd in gereedheid gebracht. De vuilniszakken werden gecontroleerd op onvermoede gaten, de grijpers op hun nietsontziende manier om grip op de zaak te krijgen. Begonnen werd met de Provinciale weg N285 vanaf de Knip (SGZ) tot iets voorbij de viaduct richting Klundert. Deze exercitie leverde alleen al 7 volle vuilniszakken op. Opvallend was de grote hoeveelheid Red Bull blikjes, een goede tweede waren de plastic flessen. 

Vanuit het voorbijrazend verkeer kregen we zo nu en dan mooie reacties, opgestoken duimen en men nam het risico van een forse boete op de koop toe om dit te bekrachtigen met zo nu en dan stevig de claxon te beroeren. Er was zelfs een automobilist die de moeite nam om het afval richting ons te deponeren! Uit het raam werd een leeg blikje onze kant op gegooid. Op zulke momenten rest ons niets anders dan met ontroering kennis te nemen van zoveel compassie. Wij waren immers bezig met het schoonmaken van dichtgeslibde infrastructurele aderen van aankomend metropool Zevenbergen, weet u nog? 

Nog net niet bevangen door de brandende zon hebben we de oogst van de dag aan het eind nog eens bekeken. Eerlijk gezegd is het diep triest dat dit relatief kleine stuk infrastructuur ons alleen al 7 volle zaken zwerfafval heeft opgeleverd. Geeft inderdaad stof tot nadenken. Overal op straat zie je hoe kinderen door hun ouders worden geïnstrueerd om het afval in de prullenbak te gooien. Hoe kan het dan dat dit collectief bewustzijn verloren lijkt te gaan op het moment dat men zich in de openbare ruimte onbespied waant?

Ben jij er de volgende keer ook bij? Op 31 augustus is er een nieuwe plek in de gemeente Moerdijk waar we aan de slag gaan!