Bomenkap 840 essen aan de N285

Statenfractie stelt terecht vragen over bomenkap van 840 essen die 'te ziek' zouden zijn

De Statenfractie van GroenLinks heeft Statenvragen gesteld over de voorgenomen kap van 840 essen langs de N285 door de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De bomen zouden wegens ziekte de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Echter is de vraag of het hier echt gaat om verkeersveiligheid aangezien er onlangs gronden zijn aangekocht rond deze weg ter hoogte van Zevenbergen. Er wordt door de Gedeputeerde Staten wel een compensatie van het verlies van natuur geboden, maar hierbij wordt niet ingegaan op in welke vorm dit dan zal zijn. Komen er weer bomen terug langs de weg of elders?